Microsoft Edge WebView2 Runtime 123.0.2420.65

Microsoft Edge WebView2 Runtime 123.0.2420.65

Microsoft Corporation – Shareware – Android Windows
ra khỏi 152 phiếu
Điều khiển Microsoft Edge WebView2 cho phép bạn nhúng các công nghệ web (HTML, CSS và JavaScript) vào các ứng dụng gốc của mình. Điều khiển WebView2 sử dụng Microsoft Edge (Chromium) làm công cụ kết xuất để hiển thị nội dung web trong các ứng dụng gốc.

Tổng quan

Microsoft Edge WebView2 Runtime là một Shareware phần mềm trong danh mục Thể loại khác được phát triển bởi Microsoft Corporation.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 192.517 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Microsoft Edge WebView2 Runtime là 123.0.2420.65, phát hành vào ngày 02/04/2024. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 11/11/2020. Phiên bản phổ biến nhất là 122.0.2365.92, được sử dụng bởi 65 % trong tất cả các cài đặt.

Microsoft Edge WebView2 Runtime đã chạy trên hệ điều hành sau: Android/Windows.

Người sử dụng của Microsoft Edge WebView2 Runtime đánh giá xếp hạng 3 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho Microsoft Edge WebView2 Runtime!

Cài đặt

người sử dụng 192.517 UpdateStar có Microsoft Edge WebView2 Runtime cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Mua ngay
Microsoft Corporation
Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại